🇸🇪 Pressmeddelande: Nobelprisprotest – Uppmaning till globala ljusvakor den 10 december för alla de som skadats eller avlidit av mRNA-vaccination

Stockholm, 4 december 2023

Nobelprisprotestkommittén och företrädare för läkare, sjuksköterskor och engagerade människor från höger till vänster, inklusive läkaren Sven Román, sjuksköterskan Lotta Harming och partiledaren för MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati Andreas Sidkvist, gick den 2 december ut med en appell för att uppmärksamma och hedra minnet av de uppskattningsvis 17 miljoner människor som avlidit globalt, enligt en studie, till följd av COVID-19-vacciner. I ljuset av detta ifrågasätts Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin 2023, som tilldelats forskare bakom mRNA-vaccintekniken.

Protestkommittén uppmanar till etiskt ansvarstagande och respekt för riktlinjer inom medicinsk forskning och praxis. Enligt dem strider tilldelningen av Nobelpriset mot dessa principer.

Ljusvakor över hela världen för att hedra minnet av de som avlidit eller skadats av mRNA-vaccinen

För att hedra minnet av de drabbade, uppmanar kommittén till globala ljusvakor och minnesstunder den 10 december kl. 17:00. Dessa arrangemang är planerade i flera städer, inklusive Gustav Adolfs torg i Göteborg, Mynttorget i Stockholm och utanför statsministerns bostad i Oslo. Deltagare uppmanas att medföra facklor, begravningsljus, blommor och eventuellt en symbolisk kista för att hedra de avlidna och skadade. För de som inte kan delta personligen, uppmanas att anordna egna ljusvakor hemma och dela detta på sociala medier med specifika hashtags för att sprida medvetenheten. 

Den 8 december, den internationella dagen till minne av offren för covid-vaccinerna

Nästa år föreslår Nobelprisets protestkommitté att den 8 december ska göras till den internationella dagen för Covid-vaccinoffer. Den 8 december är ett passande datum eftersom det var då som den första personen officiellt fick den första dosen av det villkorligt godkända covid-vaccinet i världen. Det var en 91-årig kvinna i Storbritannien. I år kommer dock ljusvakorna till minne av Covid-vaccinoffren att hållas den 10 december i protest mot tilldelningen av Nobelpriset i fysiologi eller medicin till forskare bakom den del av tekniken som används i mRNA-vacciner.

Antal anmälda biverkningar i Sverige av mRNA-vaccinen

Till och med den 2 november 2023 har Läkemedelsverket mottagit över 100 000  rapporter om misstänkta biverkningar från COVID-vaccinerna. Bland dessa avser 436 rapporter dödsfall och 13 022 stycken personer med misstänkta allvarliga biverkningar efter covidvaccinering. Sistnämnda siffra bygger på Läkemedelsverkets granskning av 98,5% av alla rapporter.

Uppskattat antal skadade av mRNA-vaccinen globalt

Det är svårt att exakt beräkna antalet personer som drabbats av allvarliga biverkningar globalt på grund av COVID-19-vacciner. Enligt en beräkning baserad på svensk data och antagandet om en anmälningsfrekvens på cirka 1 procent, skulle siffran kunna vara betydligt högre. Genom att tillämpa en högre anmälningsgrad för covidvaccinerna än vad tidigare studier visat, antingen 5% eller 10%, indikerar beräkningar att mellan 100-200 miljoner människor globalt kan ha drabbats av allvarliga biverkningar. Denna siffra är sannolikt en underskattning.

Stor intresse globalt för Nobelprisprotesten 

På bara två dagar har vår protest och upprop fått stöd genom signaturer från individer i 75 olika länder. Detta visar på ett brett globalt engagemang och medvetenhet om de frågor vi lyfter. För att stödja Nobelprisprotesten kan uppropet, som kräver erkännande av de negativa konsekvenserna av mRNA-vacciner, signeras online.

Kontaktpersoner för mer information och pressfrågor:

Sven Román, ordförande för Läkaruppropet, +46 76-139 22 74‬

Lotta Harming, ordförande för Sjuksköterskeuppropet, +46 ‭70-693 03 60‬

Andreas Sidkvist, partiledare för MoD – Mänskliga Rättigheter och Demokrati, ‭+46 76-007 56 58‬

Samtliga kontaktpersoner kan nås via contact@nobelprizeprotest.com 
Webbplats: https://nobelprizeprotest.com/sv

Bild fri att använda.

More Candlelight Events and News from Nobel Prize Protest Committee

Sign the Nobel Prize Protest appeal

Note! You must confirm your signature for it to be valid. Search for “Civist” in your inbox to confirm your signature.

Spread the Nobel Prize Protest appeal in social media

Please use #NobelPrizeProtest #17million #mRNA #deaths when sharing our appeal.