🕯 Ett meddelande från Nobelprisets protestkommitté av Sophia Keivanlo

Sophia Keivanlo levererar ett meddelande från Nobelprisets protestkommitté. Keivanlo uttrycker förvåning över hur deras protest mot Nobelpriset får global uppmärksamhet. Hon nämner att människor från 75 olika länder har besökt deras hemsida, NobelPrizeProtest.com, och anordnar lokala ljusvakor. Dessa valvakor hålls till minne av dem som har skadats eller dödats av experimentella mRNA-vacciner de senaste åren. Keivanlo uppmuntrar fler att läsa om deras sak på deras hemsida, där de också kan registrera sig för att vara värd för sin egen ljusvaka. Alternativt föreslår hon att gå till en lokal plats för tillbedjan för att tända ett ljus och be för en framtid präglad av kärlek, medicinsk frihet, fysisk frihet och mental frihet. Denna framtid borde vara en som med stolthet kan överlämnas till nästa generationer. Hon avslutar med att tacka supportrarna och önska dem lycka till.

Registrera din egen Candlelight Vigil här

[fluentform id = ”4 ″]

Fler evenemang med levande ljus och nyheter från Nobelprisets protestkommitté

Signera uppropet mot Nobelpriset

Notera att du måste bekräfta din signatur för att den ska vara giltig. Sök efter "Civist" i din inkorg för att bekräfta underskriften.

Sprid protestuppropet mot Nobelpriset i sociala medier

Använd gärna #Nobelprisprotest #17 miljoner #mRNA #dödsfall när du delar vårt upprop.