Om Oss

Om Oss

Vi, initiativtagarna till Nobelprisprotesten, är hängivna medborgare, inklusive läkare och sjuksköterskor i Sverige, djupt oroade över det exceptionellt höga antalet allvarliga biverkningar och dödsfall i samband med det så kallade mRNA-vaccinet. Vår huvudorganisation är genom det tvärpolitiska partiet MoD – Mänskliga rättigheter och demokrati, såväl som genom Sjuksköterskors överklagande och Läkarnas överklagande.

Vårt uppdrag

  • Protest mot 2023 års Nobelpris i fysiologi eller medicin
  • Skapa en internationell dag till minne av offren för mRNA-vaccin. 
  • Informera om och skapa debatt om de exceptionellt många allvarliga biverkningarna av mRNA-vacciner
  • Lyft fram forskare och forskning som verkligen gör största möjliga nytta för mänskligheten.